De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Gebruik e-facturatie voor al uw facturen voor de overheid!

e-Facturatie (of elektronische facturatie) is vandaag dé norm om facturen te verzenden naar de overheid. Naar aanleiding van Europese richtlijn 2014/ 55 moeten alle Europese aanbestedende overheden immers in staat zijn om gestructureerde elektronische facturen te ontvangen in overeenstemming met de Europese norm.

Deze Europese verplichting geldt alleen voor openbare instanties, maar het is een duidelijk teken dat Europa resoluut kiest voor de verdere ontwikkeling van e-facturatie. Als onderneming hebt u er alle belang bij om mee te doen en om de tools te gebruiken die de overheid ter beschikking stelt om het gebruik van e-facturatie te promoten.

e-Facturatie: een kans voor ondernemingen

Elektronische facturatie houdt heel wat voordelen in voor ondernemingen en organisaties, gelijk in welke sector ze actief zijn.

Ze maakt het mogelijk om de administratieve rompslomp te verminderen, om tijd te winnen, om minder fouten te maken en om minder papier te verbruiken. Vanuit juridisch oogpunt heeft een elektronische gestructureerde factuur dezelfde geldigheid als een papieren factuur. En een e-factuur werkt kostenbesparend: ze kost slechts 75% van prijs van een papieren factuur!

Een website met alle informatie

Zin om de e-facturatie verder uit te bouwen in uw bedrijf? De website efactuur.belgium.be maakt u wegwijs in de wereld van e-facturatie, een onderwerp dat uitgebreider en ingewikkelder is dan u zou denken. U vindt er volledige, transparante, neutrale, actuele en relevante informatie over elektronische facturatie en over de tools die de overheid ter beschikking stelt om u op weg te helpen.

Via het tabblad “Bedrijven” vindt u onmiddellijk alle relevante info voor bedrijven uit de privésector.

Werk mee aan de verdere ontwikkeling van e-facturatie!

Heel wat organisaties doen al inspanningen voor de verdere ontwikkeling van e-facturatie. U ook? Waarom dan geen partner worden van de website efactuur.belgium.be? Bekijk de praktische modaliteiten. 

Wilt u nuttige info delen over e-facturering of wilt u getuigen over uw ervaringen met e-facturatie? Draag dan uw steentje bij aan de inhoud van de website efactuur.belgium.be!