Home > Overheidsopdrachten > Advies van de COO

Advies van de COO

Documenten

Aanbeveling omtrent het gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument na de uiterste omzettingsdatum van richtlijnen 2014/24/EU en 2014/25/EU.

  • Categorie: 
    Reglementering
  • Thema: 
    Wetgeving - Kanselarij - UEA