De informatie op deze website wordt vanaf 29 juni 2022 niet meer bijgewerkt. Vanaf dat moment vind je alle geactualiseerde informatie van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) op de website www.bosa.belgium.be.

Regelgeving

Wet van 17 juni 2016

inzake overheidsopdrachten

 

Koninklijk besluit van 18 april 2017

(plaatsing – klassieke sectoren)

 

 

Koninklijk besluit van 18 juni 2017

(plaatsing – speciale sectoren)

 

 

Koninklijk besluit van 14 januari 2013

(AUR)

 

Wet van 13 augustus 2011

(defensie- en veiligheidsgebied)

 

Koninklijk besluit van 23 januari 2012

(plaatsing – defensie- en veiligheidsgebied)

 

Wet van 17 juni 2016

betreffende de concessieovereenkomsten

 

Koninklijk besluit van 25 juni 2017

(plaatsing en uitvoering – concessie)

 

 

Wet van 17 juni 2013

(motivering, informatie en rechtsmiddelen)