Home > Overheidsopdrachten > Regelgeving > Koninklijke besluiten

Koninklijke besluiten

Documenten

20 december 2010 - Koninklijk besluit inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen in het kader van overheidsopdrachten

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied van 23 januari 2012

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit van 3 april 2013 betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, prijsvragen en concessies op federaal niveau

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende de energie-efficiënte-eisen in het kader van bepaalde overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten betreffende de verwerving van producten, diensten en gebouwen

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren van 18 juni 2017

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2012 plaatsing van overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering
 • Thema: 
  Wetgeving - Kanselarij

Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van een drempel in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit tot aanduiding van een aanspreekpunt voor de samenwerking met de Europese Commissie inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied van 23 januari 2012

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten.

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren van 18 juni 2017.

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren

 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering
 • Thema: 
  Wetgeving

Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit betreffende de energie-efficiëntie-eisen in het kader van bepaalde overheidsopdrachten betreffende de verwerving van producten, diensten en gebouwen

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit betreffende de energie-efficiëntie-eisen in het kader van bepaalde overheidsopdrachten betreffende de verwerving van producten, diensten en gebouwen

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit betreffende de energie-efficiëntie-eisen in het kader van bepaalde overheidsopdrachten betreffende de verwerving van producten, diensten en gebouwen

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten van 15 juni 2006 alsook van de wet van 13 augustus 2011 - Rechtzetting - 7 februari 2014

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen in het kader van overheidsopdrachten

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 alsook van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit betreffende het voorafgaand toezicht inzake de plaatsing van de overheidsopdrachten met toepassing van artikel 18, § 3, van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering
 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, alsook van de regels inzake motivering, informatie en rechtsmiddelen voor deze opdrachten

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit tot vaststelling, wat de procedure van de concurrentiedialoog betreft, van de inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de uitvoeringsbepalingen ervan, alsook van de nadere toepassingsregels van die procedure

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit betreffende de inrichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit betreffende het voorafgaand toezicht en de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake de toekenning van concessies voor openbare werken op federaal niveau

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit betreffende de mededinging in het raam van de Europese Gemeenschap van sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en posdiensten

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering
 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering
 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken

 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering
 • Type: 
  Koninklijke besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied

Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten speciale sectoren

Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren

Koninklijk besluit betreffende de mededinging in het raam van de Europese Unie van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten