Home > Overheidsopdrachten > Regelgeving > Ministeriële besluiten

Ministeriële besluiten

Documenten

Ministerieel besluit tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 17 juni 2017 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2017 betreffende de concessieovereenkomsten
en de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied.

 • Type: 
  Ministeriële besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Ministerieel besluit tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 alsook van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied

 • Type: 
  Ministeriële besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Ministerieel besluit tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011

 • Type: 
  Ministeriële besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering

Ministerieel besluit tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in drie koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

 • Type: 
  Ministeriële besluiten
 • Categorie: 
  Reglementering