Ministeriële besluiten

Documenten

Drempels van toepassing vanaf 1 januari 2020 (doc. 6)

Ministerieel besluit van 20 december 2019 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 17 juni 2017 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2017 betreffende de concessieovereenkomsten en de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied.

  • Type: 
    Ministeriële besluiten
  • Categorie: 
    Reglementering
  • Thema: 
    Wetgeving