Verwijlintresten

Hier vindt u een tabel met de rentevoet van de verwijlintresten in overheidsopdrachten, evenals de mededeling van de minister van Financiën over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties.

Documenten