Wetten

Documenten

17 JUNI 2013 - Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies

 • Type: 
  Wet
 • Categorie: 
  Reglementering

Wet van 31 juli 2017 houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten

 

 • Categorie: 
  Reglementering

Wet van 31 juli 2017 houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten - BS 11/08/2017

 • Categorie: 
  Reglementering

Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.

 • Categorie: 
  Reglementering

Wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

 • Categorie: 
  Reglementering
 • Categorie: 
  Reglementering

Wet betreffende de concessieovereenkomten

 • Categorie: 
  Reglementering

Wet tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied

 • Type: 
  Wet
 • Categorie: 
  Reglementering

Wet betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

 • Type: 
  Wet
 • Categorie: 
  Reglementering

Wet betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied

 • Type: 
  Wet
 • Categorie: 
  Reglementering

Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

 • Type: 
  Wet
 • Categorie: 
  Reglementering

Wet tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en tot bekrachtiging van de bepalingen inzake rechtsbescherming van twee koninklijke besluiten genomen met toepassing van artikel 80, derde tot vijfde lid, van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006

 • Type: 
  Wet
 • Categorie: 
  Reglementering

Wet betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied

 • Type: 
  Wet
 • Categorie: 
  Reglementering

Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

 • Type: 
  Wet
 • Categorie: 
  Reglementering

Wet betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied

 • Type: 
  Wet
 • Categorie: 
  Reglementering

Wet tot wijziging van artikel 80 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006

 • Type: 
  Wet
 • Categorie: 
  Reglementering

Wet tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006

 • Type: 
  Wet
 • Categorie: 
  Reglementering

Wet op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

 • Type: 
  Wet
 • Categorie: 
  Reglementering

Wet betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten van werken, leveringen en diensten

 • Type: 
  Wet
 • Categorie: 
  Reglementering

Wet op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten

 • Type: 
  Wet
 • Categorie: 
  Reglementering