Scenario 1 : Voor de opening van het dossier

Toepassingsvoorwaarden

Geval nr. 1 : De aanbestedende overheid heeft via een inschrijver vernomen dat de applicatie e-Tendering niet beschikbaar is (volledig of gedeeltelijk) en dit verhindert hem zijn inschrijving tijdig af te ronden. Deze niet-beschikbaarheid wordt door de federale dienst e-Procurement op verzoek van de aanbestedende overheid bevestigd.

of Geval nr. 2 : de aanbestedende overheid heeft via de federale dienst e-Procurement vernomen dat de applicatie e-Tendering niet beschikbaar (volledig of gedeeltelijk) is.

Juridische basis:

Art.  90 § 3 van het Koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren

Gevolgen :

 • De aanbestedende overheid kan beslissen om de opening van het dossier uit te stellen
 • In dit geval kunnen de inschrijvers hun offerte tot aan de nieuwe openingszitting indienen, terugtrekken of wijzigen
 • De aanbestedende overheid dient een aangepaste aankondiging te verrichten om de nieuwe openingsdatum mede te delen

Hoe tewerk gaan:

Open procedure, onderhandelingsprocedure, rechtstreekse onderhandeling met openbaarheid

De aanbestedende overheid verklaart dat de zitting op het aangewezen ogenblik niet geopend is en kondigt op het e-Notificationplatform een nieuwe openingszitting aan 

Indien de rechtzetting (erratum) voor de geplande opening of dezelfde dag als de aangekondigde openingszitting plaatsvindt
 • Een klassiek rechtzettingsbericht uitbrengen teneinde de opening uit te stellen.
 • Indien  mogelijk in e-Tendering (bladwijzer « Parameters ») de datum en het uur van de opening van het dossier wijzigen.

  Anders, het nieuwe openingsogenblik afwachten vooraleer op de knop “Openen” te klikken

Indien de rechtzetting (erratum) ‘s anderendaags of later dan de aangekondigde openingszitting plaatsvindt
 • Een nieuwe aankondiging uitbrengen
 • Deze aankondiging dient hetzelfde dossiernummer te hebben aangevuld met de vermelding “_PU1”
 • Deze aankondiging dient verbonden te zijn met de oorspronkelijke aankondiging
 • In de beheergegevens de optie « e-Tendering » afvinken
 • De beheersgegevens opslaan en naar de bladwijzer « Voorbereiding bericht » gaan
 • Het nieuw ogenblik van opening afwachten vooraleer op de knop « Openen » te klikken

Beperkte procedure

 • De aanbestedende overheid past het beperkt dossier in e-Notification aan en stuurt een nieuwe uitnodiging naar de geselecteerde ondernemingen.

  Indien mogelijk, in e-Tendering (bladwijzer « Parameters »), de datum en de uur van de dossieropening wijzigen.

  Anders het nieuwe ogenblik van opening afwachten vooraleer op de knop “Openen” te klikken.

Documenten